Kamerbrief over verlenging besluit en vertrekmoratorium voor dienstplichtigen uit Rusland

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de verlenging van het besluit- en vertrekmoratorium te verlengen voor Russische dienstplichtigen van 18 tot en met 27 jaar die deserteren of hun dienst weigeren in verband met de oorlog in Oekraïne. Het moratorium duurt tot 29 juni 2023. Hij stuurt een lijst van niet gemobiliseerden en een beslisnota mee met de Kamerbrief.