Kamerbrief bij eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het eindadvies 'Voorkomen kan niet, voorbereiden wel' van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater. Hij gaat daarbij in op de aanbevelingen uit het advies. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (PDF | 3 pagina's | 529 kB)