Voorkomen kan niet, voorbereiden wel. Allemaal aan de slag

Het rapport bevat het eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater.
De beleidstafel doet 21 voorstellen om het beleid bij wateroverlast en hoogwater aan te passen om beter voorbereid te zijn op een periode van extreme neerslag.

Voorkomen kan niet, voorbereiden wel. Allemaal aan de slag (PDF | 103 pagina's | 12,3 MB)