Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema’s op het gebied van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen. Tot slot stuurt hij de Kamer diverse onderzoeken en jaarrapportages. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd (PDF | 14 pagina's | 490 kB)

Bijlagen