Kamerbrief stappenplan mondiale voedselzekerheid

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Adema (LNV) presenteren de Tweede Kamer een stappenplan om bij te dragen aan de verbetering van de wereldwijde voedselzekerheid. Ook reageren de ministers op verschillende moties en toezeggingen over voedselzekerheid.

Kamerbrief stappenplan mondiale voedselzekerheid (PDF | 7 pagina's | 402 kB)