Verzamelbrief jeugdbescherming

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over een aantal jeugdbeschermingsonderwerpen. Zij gaan in op het gesprek met de accounthoudende wethouders over vermindering van de werkdruk van jeugdbeschermers. Daarnaast bespreken zij de monitoring van de verbeteringen in de jeugdbescherming. Ook geven zij een beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Tot slot bespreken zij de voortgang van de voorrangsregel en de uitkomst van het overleg met Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Verzamelbrief jeugdbescherming (PDF | 7 pagina's | 214 kB)