Zeespiegelscenario 2021-2026 voor 'Hand aan de Kraan'

Afschrift brief van Staatstoezicht op de Mijnen met avies over de Zeespiegelstijging voor de jaren 2021-2026. 

Zeespiegelscenario 2021-2026 voor 'Hand aan de Kraan' (PDF | 4 pagina's | 710 kB)