Antwoorden op Kamervragen over besluitvorming omgevingsvergunning eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de gang van zaken rond de vergunningverlening ofwel legalisering van de activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. De Tweede Kamerleden Vestering en Wassenberg (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over besluitvorming omgevingsvergunning eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo (PDF | 6 pagina's | 261 kB)