Kamerbrief over NZa-advies Bekostiging afstemming en coördinatie voor kwetsbare ouderen thuis

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en haar beleidsreactie op het advies over de bekostiging afstemming en coördinatie voor kwetsbare ouderen thuis.