Kamerbrief intrekking wetsvoorstel wijziging Wet marktordening gezondheidszorg

Minister Kuipers (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg intrekt. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.