Jaarplan 2023 Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Uitwerking van acties inzake de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, die in 2023 door de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma bij voorrang zullen worden opgepakt en uitgevoerd.

Jaarplan 2023 Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (PDF | 21 pagina's | 467 kB)