Kamerbrief over stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de uitvoering van acties uit het coalitieakkoord en het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030, de moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming in de landbouw en over de voortgang van de overleggen over de conceptverordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij biedt de minister de Kamer een aantal rapporten aan.

Kamerbrief over stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023 (PDF | 11 pagina's | 574 kB)

Bijlagen