Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023 (PDF | 2 pagina's | 91 kB)