Memorie van antwoord 7e suppeletoire begroting OCW 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over de 7e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022. Het gaat om Werk aan Uitvoering, Oekraïne en het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Memorie van antwoord 7e suppeletoire begroting OCW 2022 (PDF | 2 pagina's | 145 kB)