Kamerbrief over terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Waddengebied 23 februari 2023

Minister Harbers  (IenW) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen uit het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) van 23 februari 2023.

Kamerbrief over terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Waddengebied 23 februari 2023 (PDF | 3 pagina's | 198 kB)

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 - 2026;
  • het Ecologisch Impulspakket;
  • het Werkplan Omgevingsberaad Waddengebied 2023;
  • aanpak opvolging Waddenfonds;
  • stand van zaken Beleidskader Natuur Waddenzee;
  • bereikbaarheid Ameland en de Boontjes;
  • de pilot 'Methodiek Impactanalyse'.