Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Onderzoek naar welke omstandigheden selectie, moreel risico en gedragseconomische mechanismen zich zullen voordoen bij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in een hybride verzekeringsmarkt.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (PDF) | 83 pagina's | (1,12 MB)

Daarnaast is onderzocht in welke mate verwacht kan worden dat zelfstandigen de premiekosten zullen doorberekenen in hun tarieven, in welke mate de premiekosten van invloed zullen zijn op het arbeidsaanbod van zelfstandigen en hoe dit verschilt tussen verschillende groepen zelfstandigen.