Antwoorden op Kamervragen over wetsevaluatie Wvggz en Wzd

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, D66 en 50PLUS hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over wetsevaluatie Wvggz en Wzd (PDF | 13 pagina's | 764 kB)