Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT mei 2023


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voor gedupeerde gezinnen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing in verband met de Toeslagenaffaire. Daarnaast gaat hij in op enkele toezeggingen en moties.

Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT mei 2023