Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022