Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag BZK 2022

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 2022. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag BZK 2022