Kamerbrief over voortgang programma 'Een thuis voor iedereen’

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘Een thuis voor iedereen’. Dit programma heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

Kamerbrief over voortgang programma 'Een thuis voor iedereen’