Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport 'Anders dan incidenteel'- criterium

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Anders dan incidenteel'-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod. De beroepsrechtspraak in de bredere context van de toepassingspraktijk' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij verwacht dat hij een inhoudelijke beleidsreactie eind 2023 naar de Kamer kan sturen.

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport Anders dan incidenteel criterium