Anders dan incidenteel criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt het 'Anders dan incidenteel'-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod in de bredere context van de toepassingspraktijk.

Anders dan incidenteel criterium in de Wet tijdelijk huisverbod