Antwoorden Kamervragen over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Dat zijn toch gewoon ál onze artikelen'. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.