Kamerbrief over verdere stappen inzake het verbeteren van de Wvggz en Wzd

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stappen tot het verbeteren van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

Kamerbrief over verdere stappen inzake het verbeteren van de Wvggz en Wzd