Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017

De hoofdlijnennotitie volgt op de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (ECW, van begin 2021). De hoofdconclusie van de ECW was dat de Wiv 2017 voor een belangrijk deel heeft gebracht wat was beoogd, maar op onderdelen tekort schiet. Deze conclusie met bijbehorende aanbevelingen zijn door het kabinet omarmd en vormen het vertrekpunt van de geschetste contouren van de wetsherziening in de hoofdlijnennotitie.

Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017

Vanwege urgentie heeft het kabinet eerder besloten enkele aanbevelingen van de ECW reeds in de Tijdelijke Wet Cyberoperaties op te nemen, die in december 2022 aan de Tweede Kamer is gestuurd.