Antwoorden Kamervragen over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs voor kinderen met long COVID


Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) voor kinderen met long COVID. Het Tweede Kamerlid Drost (ChristenUnie) had de vragen gesteld.