Kamerbrief over kabinetsreactie AM adviezen over zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en realisme rond richtgetallen


Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op 2 adviezen van de Adviesraad Migratie (AM).

Het gaat om:

  • het ongevraagde advies 'Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid, hoe de langdurige zorg profijt kan hebben van vakmigranten';
  • het gevraagd advies 'Realisme rond richtgetallen – Kansen en risico’s van streefcijfers en quota in het migratiebeleid'.