Kamerbrief over voortgang Delta Rhine Corridor

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Delta Rhine Corridor (DRC). De DRC is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels die wordt ontwikkeld in de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland.

Kamerbrief over voortgang Delta Rhine Corridor