Kamerbrief Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen

Ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Van Gennip (SZW), Kuipers (VWS), De Jonge (BZK), Dijkgraaf (OCW) en staatssecretarissen De Vries (Toeslagen en Douane) en Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeren de Tweede Kamer over het programma Vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor Mensen (VIM).

Kamerbrief Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen