Kamerbrief over middelen voor herstructureren kwetsbare wijken

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verdeling van financiële middelen voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare woonwijken. In deze brief meldt de minister welke 20 gemeenten en/of regio’s een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ontvangen.

Kamerbrief over middelen voor herstructureren kwetsbare wijken