Kamerbrief overzicht en planning algoritmes BZK

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de planning voor een gevuld Algoritmeregister in 2025. Met alle ministeries is afgesproken dat het Algoritmeregister up-to-date is in 2025 en dat dan ten minste de hoog risico algoritmes geregistreerd zijn in het Algoritmeregister. Dit is de planning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diens uitvoeringsorganisaties.

Kamerbrief overzicht en planning algoritmes BZK