Antwoorden Kamervragen over de rechtspositie van slachtoffers van relationeel geweld

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretraris Van ooijen (VWS) geven antwoorden op Kamervragen over de rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld en de overheidsbemoeienis met slachtoffers van Intieme Terreur bij omgangsregelingen. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over de rechtspositie van slachtoffers van relationeel geweld