Kamerbrief bij rapport advies Toekomstscenario kind en gezinsbescherming

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de tweede Kamer het advies 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd' van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Zij gaan in op de achtergrond van het advies.

Kamerbrief bij rapport advies Toekomstscenario kind en gezinsbescherming