Advies Kinderen en ouders met recht goed beschermd Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid

Rapport van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De commissie geeft advies over de rechtsbescherming voor ouders en kinderen binnen het nieuwe systeem van jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit is het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Advies Kinderen en ouders met recht goed beschermd Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid