Aanbiedingsbrief bij afschrift 3e voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022 2025

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de 3e Voortgangsbrief Slachtofferbeleid die hij naar de Tweede Kamer heeft verzonden. De brief gaat over de stand van zaken bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025. Daarnaast gaat de brief over de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het terrein van slachtofferbeleid.

Aanbiedingsbrief bij afschrift 3e voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022 2025