Afschrift 3e Voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

Afschrift van de 3e Voortgangsbrief Slachtofferbeleid die minister Weerwind (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer heeft verzonden. De brief gaat over de stand van zaken bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025. Daarnaast gaat de brief over de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het terrein van slachtofferbeleid.

Afschrift 3e Voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid