Kamerbrief over afhandeling incident biocide Racumin Foam in veehouderij

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de afhandeling van het incident met de biocide Racumin Foam. Deze biocide wordt gebruikt voor het bestrijden van muizen in de stallen. De werkzame stof coumatetralyl is een toxische stof die bij te hoge blootstelling kan leiden tot gezondheidseffecten bij mens en dier.

Kamerbrief over afhandeling incident biocide Racumin Foam in veehouderij