Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk (SLM Microsoft)

Het Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk (SLM Microsoft Rijk) is belegd binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. SLM Microsoft Rijk stelt de sectoren en hun behoeften centraal. SLM ontzorgt de sectoren door eenheid en eenduidigheid van handelen en adviseren. Centraal staan het organiseren van netwerken, gezamenlijke ontwikkeling van kennis en kunde en het mobiliseren van innovatiekracht. SLM realiseert deze doelen door in een centraal kader met Microsoft verbeterde voorwaarden af te spreken, risico's te verminderen en kosten te besparen.

Documenten