Data protection impact assessments DPIA's Office 365 ProPlus, Windows 10 Enterprise, Office 365 online and mobile apps

Op 20 december 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op kamervragen over berichtgeving in de media over dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft. In deze brief geeft de minister aan medio 2019 de Tweede Kamer te informeren over de door SLM Microsoft uitgevoerde verificatie op de uitvoer van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft. Op 1 juli 2019 heeft de Tweede Kamer informatie gekregen over de verificatie .

De DPIA's Microsoft Office 365 ProPlus (met twee bijlagen), Microsoft Windows 10 version 1.5 en Office 365 online en mobile apps 9versie (juli 2019) vindt u hieronder.