Voorschotten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers gepubliceerd

Op 27 maart 2020 zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met de eerste voorschotten - van in totaal € 250 miljoen - die gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). In de bijlage onder dit bericht is de hoogte van de voorschotten per gemeente opgenomen.