Onderzoek misbruikrisico’s Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de WIA opgenomen. 

Onderzoek misbruikrisico’s Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (PDF | 32 pagina's | 1,0 mB)