Bijlagen bij herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek PAS-meldingen: S1-meldingen provincies en rijk (deel 1)

Openbaar gemaakte documenten bij de herziene beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de meldingen in verband met het Programma aanpak stikstof (PAS-meldingen) van agrarische bedrijven en van niet-agrarische bedrijven over de periode vanaf 1 juli 2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

S1-meldingen provincies en rijk (deel 1 van 7) (PDF | 882 pagina's | 27,9 MB)

S1-meldingen provincies en rijk (deel 2 van 7) (PDF | 701 pagina's | 27,7 MB)

S1-meldingen provincies en rijk (deel 3 van 7) (PDF | 695 pagina's | 27,9 MB)