Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over PAS-meldingen

Herziene beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de meldingen in verband met het Programma aanpak stikstof (PAS-meldingen) van agrarische bedrijven en van niet-agrarische bedrijven over de periode vanaf 1 juli 2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over PAS-meldingen (PDF | 5 pagina's | 10,9 MB)

Update

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de bedrijfsadresgegevens in de PAS-meldingen openbaar gemaakt moeten worden.
Zie Uitspraak 202104554/1/A3. Met het plaatsen van de aangepaste PAS-meldingen (zie bijlagen) wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak.

Bijlagen