Harmonised Risk Indicator (HRI) in Nederland

In mei 2019 heeft de Europese Commissie 2 indicatoren vastgesteld die de trend weergeven in de verkoop in kilogram werkzame stof en het aantal verleende vrijstellingen van 4 groepen gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie van LNV berekent en publiceert de trends voor Nederland in onderstaande publicatie.

Om de gewogen trend te berekenen, zijn de werkzame stoffen ingedeeld in vier risicoprofielen en zeven categorieën (A-G).
De indeling is als volgt: 

  • Groep 1: Laag-risicostoffen verdeeld over stoffen op basis van micro-organismen (A) en chemische stoffen (B).
  • Groep 2: Stoffen op basis van micro-organismen (C) en chemische stoffen (D).
  • Groep 3: Stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen. Er wordt onderscheidt gemaakt over stoffen die niet geclassificeerd zijn als carcinogeen, reprotoxisch of hormoonverstorend (E) en stoffen die wel geclassificeerd zijn als carcinogeen, reprotoxisch of hormoonverstorend (F).
  • Groep 4: Stoffen die nog niet of niet (meer) zijn goedgekeurd (G).