Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (PDF | 4 pagina's | 1,0 MB)