Invoering zorgprestatiemodel in de ggz en fz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hoe de NZa de aanwijzing voor de invoering van het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) en enkele daarmee samenhangende verzoeken uitvoert.

Invoering zorgprestatiemodel in de ggz en fz (PDF | 6 pagina's | 1,3 mB)