Factsheet Kenmerken en spreiding van kleinschalige verblijven in Nederland

Factsheet met uitkomsten van een vragenlijst gericht op kleinschalige verblijven. De meeste kinderen in Nederland groeien het beste op wanneer dit zo thuis mogelijk plaatsvindt. Ook wanneer dit niet binnen het ouderlijk huis kan, geldt dat de hulp het beste zo thuis mogelijk gegeven kan worden in een gezinshuis of een kleinschalig verblijf.

Factsheet Kenmerken en spreiding van kleinschalige verblijven in Nederland  (PDF | 3 pagina's | 434 kB)

Een kleinschalig verblijf is een 24/7-verblijf binnen een gesloten of open residentiële jeugdzorginstelling, op een instellingsterrein of in een woonwijk van maximaal 6 - en bij voorkeur 4 - jongeren, in een huiselijke setting door een vast team van begeleiders, waarbij een intensieve, individuele behandeling en/of begeleiding op maat - en zolang als nodig - wordt gegeven, met perspectief op wonen, zorg en onderwijs/arbeid tijdens verblijf en/of daarna.