Nieuwe Europese Verordening biologische productie en etikettering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Europese Verordening voor biologische productie en etikettering van biologische producten in werking. Deze verordening vervangt daarmee de huidige Verordening. Hierdoor wijzigen de regels voor het produceren, verwerken, verhandelen én etiketteren van biologische producten in de Europese Unie. Dit zal ook enkele gevolgen hebben voor de import van biologische producten.

Nieuwe Europese Bio Verordening 2018/848 (PDF | 121 pagina's | 1 MB)

Basisverordening met productie- en controleregels

De nieuwe Verordening is een basisverordening, die verder uitgewerkt is in productie- en controleregels. Deze nieuwe Verordening betekent verdergaande Europese harmonisatie van regelgeving om zo nog betere consumentenbescherming te bieden en de biologische principes te borgen. Bovendien heeft de Verordening rechtstreekse werking en wordt dus niet omgezet in nationale wetten of regels. In nationale regelgeving worden dan ook alleen bepalingen opgenomen die ter uitvoering van de Europese regels noodzakelijk zijn.

Biologische producenten mogen alleen het Europese biologische logo op een etiket vermelden als ze voldoen aan de Europese wettelijke normen, onder andere op gebied van dierenwelzijn, milieu en natuur.

Skal Biocontrole

In Nederland wordt registratie, certificatie en het toezicht uitgevoerd door Skal Biocontrole. Skal Biocontrole is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische regelgeving.