Achtergrondinformatie beleid vuurwerkverbod

Om de zorg niet verder te belasten stelde het kabinet ook voor de jaarwisseling 2021-2022 een tijdelijk vuurwerkverbod in. Op deze pagina staat wat het verbod met eerdere verboden te maken heeft. En welke overheden hierbij betrokken zijn. Onderaan vindt u een lijst met openbare documenten.

Tijdelijk vuurwerkverbod 2021-2022

De besmettingscijfers van corona liepen in december snel op. De druk op de zorg was hoog. Het kabinet verwachtte dat die hoger zou worden. De piek van de ziekenhuisopnames moest nog komen. Daarom kondigde het kabinet op 19 november voor de jaarwisseling 2021-2022 een tijdelijk vuurwerkverbod af. Hiermee wilde het kabinet voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moesten. 

Het tijdelijke vuurwerkverbod trad in werking op 18 december 2021  en verviel op 2 januari 2022.

Regels vuurwerkverbod 2021-2022

Het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2021-2022 verbood:

  • vuurwerk te kopen en verkopen;
  • vuurwerk te bezitten;
  • vuurwerk te vervoeren;
  • vuurwerk af te steken.

Consumenten kregen een boete of aantekening in het strafblad als zij vuurwerk afstaken. Ook als zij vuurwerk in bezit hadden of vervoerden.

Wel toegestaan: F1- vuurwerk

Consumenten mochten wel F1-vuurwerk afsteken tijdens het vuurwerkverbod. Dit is fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten. Het lespakket 4 Vuurwerk Veilig leert kinderen veilig met F1-vuurwerk om te gaan.

Bij het afsteken van F1-vuurwerk golden de basismaatregelen voor corona. Zoals: houd 1,5 meter afstand. 

Tijdelijk vuurwerkverbod 2020-2021

Ook tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was er een tijdelijk vuurwerkverbod door de druk op de zorg. Ook toen mocht iedereen wel F1-vuurwerk kopen en afsteken. Op 2 januari 2021 verviel het tijdelijke vuurwerkverbod. 

Blijvend verbod op soorten vuurwerk

Het kabinet verbood in 2020 een aantal soorten vuurwerk voor consumenten blijvend. Het gaat om vuurwerk dat veel schade en letsel veroorzaakt. Het gaat om: 

  • knalvuurwerk;
  • vuurpijlen;
  • single shots;
  • F3-vuurwerk (meestal alleen voor professioneel gebruik).

Informatie over de beleidskeuze voor het verbod staat in de Kamerbrief over maatregelen veilige jaarwisseling.

Deze verboden zijn blijvend. Maar het is nog niet duidelijk wat het resultaat is. Dit komt door de tijdelijke vuurwerkverboden. 

Wanneer mag welk vuurwerk verkocht en afgestoken worden

Overzicht soorten vuurwerk, wanneer deze gekocht mogen worden en wanneer deze afgestoken mogen worden
Categorie vuurwerk Wanneer kopen door consumenten Wanneer kopen professioneel Wanneer afsteken door consumenten Wanneer afsteken professioneel
F1 Het hele jaar toegestaan Het hele jaar toegestaan Het hele jaar toegestaan Het hele jaar toegestaan
F2 / Toegestane soorten oudejaarsvuurwerk 29, 30, 31 december toegestaan (In 2021 en 2022 verboden vanwege het tijdelijk verbod) Het hele jaar toegestaan 31 december tussen 18.00-02:00 toegestaan (In 2021 en 2022 verboden vanwege het tijdelijk verbod) Het hele jaar toegestaan
F2 / Verboden soorten Altijd verboden Het hele jaar toegestaan Altijd verboden Het hele jaar toegestaan
F3 Altijd verboden Het hele jaar toegestaan Altijd verboden Het hele jaar toegestaan
F4 Altijd verboden Het hele jaar toegestaan Altijd verboden Het hele jaar toegestaan

Financiële steun voor vuurwerksector

Bedrijven in de vuurwerksector verkopen elk jaar in drie dagen het vuurwerk voor het hele jaar. Er zijn wel al kosten gemaakt door de bedrijven, voordat tijdelijke verbod is bekend gemaakt. Daarom geeft het kabinet deze bedrijven extra financiële steun bovenop de algemene corona steunmaatregelen.  Vorige jaarwisseling (2020-2021) ging het om de volgende 2 subsidieregelingen:

Vuurwerkbedrijven krijgen de jaarwisseling 2021-2022 weer extra financiële steun door het nieuwe vuurwerkverbod. Hierover komt later meer duidelijkheid. 

Rollen Rijk bij vuurwerkbeleid

De ontwikkeling van het vuurwerkbeleid is een samenwerking tussen 2 ministeries:

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakt de wet- en regelgeving over het legale vuurwerk in Nederland. En communiceert naar het grote publiek hierover. 
  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de handhaving en openbare orde tijdens de jaarwisseling. En voor handhaving op illegaal vuurwerk.

Bij de twee tijdelijke vuurwerkverboden speelt ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een belangrijke rol. Dit komt omdat beide verboden met corona te maken hebben.

Bevoegdheden gemeenten bij vuurwerk

Gemeenten hebben de bevoegdheid om hun grondgebied (gedeeltelijk) vuurwerkvrij te maken. Komende jaarwisseling speelt dit niet omdat er al een landelijk vuurwerkverbod is. Gemeenten mogen wel professionele vuurwerkshows organiseren. Die vallen niet onder het vuurwerkverbod. 

Wie controleert het vuurwerkverbod? 

Politie en Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) handhaven het vuurwerkverbod. De politie controleert de komende tijd ook extra in de grensgebieden met Duitsland en België.
 

Links naar openbare stukken

Onderstaande openbare documenten geven een beeld van het vuurwerkbeleid in 2020 en 2021. 

Tijdelijk vuurwerkverbod door Covid 19 (2021-2022)

Tijdelijk vuurwerkverbod door Covid 19 (2020-2021)

Structureel verbod

Subsidieregelingen

Landelijk beeld jaarwisseling

Onderzoeksrapporten

Diversen